Bij een overlijden kan je dag en nacht bellen met
Avunea budget op nummer 085 200 3997

Een van onze medewerkers zal je bijstaan
en precies vertellen wat je moet doen.

Avunea uitvaartzorg

 • Zelf een uitvaartverzorger uitkiezen die bij u past.
 • Persoonlijk contact vóór, tijdens en na de uitvaart.
 • 0% marges op producten, vervoer etc.
 • Gratis kennismakingsgesprek.

Vraag gratis en vrijblijvend een offerte aan

Waar zoekt u informatie over?

Hoe werkt een Donorcodicil?
Hoe verloopt de procedure voor orgaandonatie?
Hoe ziet het lichaam eruit na de donatie?
Wat is een testament?
Hoe kan ik een erfenis afwijzen/verwerpen?
Waar moet ik op letten bij een uitvaartverzekering?
Hoe wijzig ik een bankrekening van de overledene?
Hoe werkt een overlijdensuitkering?
Hoe stop je een pensioen na een overlijdensgeval?
Hoe werkt het met de verzekeringen van de overledene?
Wat gebeurt er met de hypotheek na een uitvaart?
Hoe zet je de socialmedia accounts stop van een overledene?
Wat regelt een uitvaartverzorger precies?
Wat is de laatste verzorging van een overledene?
Welke opbaarlocaties zijn er mogelijk?
Welke uitvaartrituelen spelen van belang bij een uitvaart?
Welke graven of begraafplaatsen zijn er beschikbaar?
Hoe kies ik een ontmoetingsruimte voor de uitvaart?
Hoe kan ik een bepaalde sfeer aan de uitvaart geven?
Welke uitvaartkisten zijn er beschikbaar?
Hoe kies ik de juiste rouwkaart?
Hoe regel ik een rouwadvertentie?
Hoe werkt een rouwbezoek?

Wat te doen bij overlijden?

Bij een overlijden kunt u Avunea uitvaartzorg dag en nacht bellen
op 085 200 3997. We bieden u dan alle hulp die u nodig hebt.

 

Wanneer iemand is overleden, is het belangrijk om bij de gemeente een akte van overlijden in te dienen. In de meeste gevallen regelen wij dit voor u. Een behandelende arts is bevoegd om een verklaring van overlijden af te geven. Dit is nodig omdat in sommige situaties moeilijk vast te stellen is, voor een leek, of iemand dood is of niet. De overledene wordt door de arts helemaal onderzocht en zal dan een verklaring van overlijden afgeven, dit heet de lijkschouw. De lijkschouw bestaat uit de volgende punten:

 • Onderzoek naar medische voorgeschiedenis
 • Onderzoek naar de oorzaak van de dood
 • Lichamelijk onderzoek
 • Datum en tijd van overlijden

De arts kan deze alleen afgeven wanneer het gaat om een natuurlijke dood, wanneer dit niet het geval is zal de situatie worden overgedragen aan een officier van Justitie.

 

Donorregistratie

Hoe werkt een Donorcodicil?

Een donorcodicil is een pasje dat aangeeft of iemand bereid is om organen of weefsels te doneren. Dit betekent dat in het geval van overlijden snel actie ondernomen kan worden zodat organen en weefsel goed bewaard kunnen blijven. Tegenwoordig is het niet meer nodig om een pasje mee te dragen. De behandelende arts kan het Donorregister raadplegen om op te vragen of iemand geregistreerd staat als donor. Het is dan ook niet nodig om te zoeken naar een donorpas. Het raadplegen van het Donnorregister mag al enkele uren voor het vaststellen van de dood gebeuren. De procedure die bij het overlijden ingang wordt gezet verschilt tussen orgaan- en weefseltransplantatie.

donor codicil

De procedure voor orgaandonatie

Wanneer de arts vaststelt dat de persoon hersendood of hartdood is, kan deze een melding maken bij de NTS (Nederlandse Transplantatie Stichting). Deze melding wordt verwerkt en er wordt een transplantatiecoördinator aangewezen. De overledene en de coördinator zullen zo snel mogelijk naar het ziekenhuis gaan om binnen 4 tot 6 uur tot operatie over te gaan. Tijdens deze tijd zoekt Eurotransplant naar een patiënt die bovenaan de wachtlijst staat voor de organen of het weefsel dat de overledene wil afstaan. Ook deze zal naar het betreffende ziekenhuis gaan voor de transplantatie. Een chirurg zal samen met zijn ‘uitnameteam’ de 3 tot 6 uur durende operatie uitvoeren. Na de transplantatie kan er een obductie uitgevoerd worden om de doodsoorzaak vast te stellen. Hierna gaat het lichaam terug naar de familie.

Hoe ziet het lichaam eruit na de donatie?

De chirurg zorgt er altijd voor dat de operatie met veel respect verloopt. Dit houdt in dat het uiterlijk van de overledene zo goed mogelijk behouden blijft, vooral de delen die zichtbaar zijn bij de opbaring. Er wordt dan ook geen huid getransplanteerd uit de zichtbare delen maar alleen van de rug en benen.

donortransplantatie

Geldzaken na overlijden

Bij Avunea weten we dat het regelen van onderstaande geldzaken vaak nieuw is. Daarom bieden wij al onze cliënten nabestaandezorg. Onze financiële experts helpen u bij al deze stappen zodat er niks verkeerd kan gaan.

 

Wat is een testament?

In een testament staat precies omschreven wie in aanmerking komen voor het nalatenschap van de overledene en wat er moet gebeuren bij het overlijden. Het is mogelijk om vanaf 16 jaar oud een testament op te stellen. Wanneer er geen testament aanwezig is, bepaalt de wet wie de bezittingen (daarmee ook de schulden) zullen erven. Dit zijn altijd bloedverwanten.

 

De kosten om een testament op te laten stellen bij een notaris liggen rond de €275,- maar hierbij komen vaak nog kosten voor het inschrijven van het testament in het Centraal Testamentenregister. Het CTR geeft bij het overlijden slechts aan of er een testament aanwezig is en bij welke notaris deze is in te zien, niet wat er in het testament staat.

 

Wanneer u in aanmerking komt voor een erfenis heeft u een beperkte tijd om te bepalen wat u met de erfenis wilt doen. Er zijn drie mogelijkheden wat u kunt doen bij een erfenis:

 • Zuiver aanvaarden – in dit geval erft u alle bezittingen van de overledene, ongeacht of deze negatief voor u uitvallen in de vorm van schulden.
 • Beneficair aanvaarden – hiermee geeft u aan dat u alleen de erfenis wil ontvangen wanneer er een positief saldo is, oftewel dat u geen schulden wil erven.
 • Afwijzen/verwerpen – wanneer u beslist niet aan de erfenis mee te willen delen, worden zowel de bezittingen als de schulden niet overgedragen.

Hoe kan ik een erfenis afwijzen/verwerpen?

Het kan voorkomen dat u geen aanspraak wil doen op de erfenis, bijvoorbeeld wanneer u geen schulden wilt erven of vanwege persoonlijke redenen. Hiervoor dient u naar de rechtbank te gaan en een akte van verwerping aan te vragen, de kosten hiervan zijn €122,-. Om de rechtbank van de nodige informatie te voorzien zal er eerst aan afspraak gemaakt moeten worden bij de desbetreffende notaris, dit kunt u opvragen bij het CTR. Ook de notaris zal kosten in rekening brengen voor de geleverde diensten. Wanneer niemand zich als erfgenaam meldt zal de staat een sobere staatsbegrafenis regelen.

 

In het testament staat niet alleen wat er met alle bezittingen zal gebeuren maar ook wat voor wensen iemand heeft voor zijn of haar uitvaart. Het is op onze site ook mogelijk om een Wilsbeschikking op te geven. Zo kunt u zelf uw wensen doorgeven aan uw naasten.

erfenis

Uitvaartverzekering

De uitgekeerde bedragen variëren tussen de 5.000 en 8.000 euro. Deze bedragen zijn bepaald door de gemiddelde kosten die aan een uitvaart verbonden waren. Tegenwoordig is het echter mogelijk om een uitvaart tegen een veel lagere prijs te laten verzorgen.  Daarom is het belangrijk om deze prijzen voor het afsluiten goed voor de geest te hebben.

 

Naast dit bedrag kan een verzekeraar ook uitkeren in natura. Dit betekent dat er uitbetaald zal worden in de vorm van een uitvaart. De omvang van deze uitvaart wordt vooraf vastgelegd.

Lees meer over uitvaartverzekeringen.

 

Bankrekeningen op naam van overledenen wijzigen

U kunt het beste zo snel mogelijk contact opnemen met de bank van de overledenen. De bank zal u door de nodige stappen heenleiden. Zij zullen u vragen om bepaalde documenten op te sturen zodat zij de rekeningen kunnen vrijgeven. Afhankelijk van het testament zal de rekening worden overgedragen aan de nabestaande of degene die over het nalatenschap gaat.

 

Overlijdensuitkering

Zodra iemand komt te overlijden wordt de arbeidsovereenkomst met de werkgever per direct beëindigd. Dit geldt zowel voor een contract voor bepaalde als onbepaalde tijd en wordt niet als een ontslag gezien.

 

De partner van de overledene heeft recht op een overlijdensuitkering en ontvangt eenmalig diens maandsalaris en een vakantie-uitkering, dit betreft één maand van het bruto AOW-pensioen of wel één maand van het huidige salaris. Of de werkgever dit uitbetaald ligt aan de secundaire arbeidsvoorwaarden die in het contract zijn vastgelegd. Wanneer er geen echtgenote meer is zal de uitkering naar de kinderen gaan. Het is verstandig om meteen contact met de bank op te nemen om te zorgen dat deze uitkering niet op de rekening komt van de overledene maar op de giro- of bankrekening van de rechtmatige erfgenaam.

 

De uitkering van het maandsalaris of AOW is onbelast, dit wil zeggen dat er geen belastingen worden geheven. Wanneer in het samenwerkingscontract is vastgelegd dat de nabestaanden recht hebben op een uitkering van meer dan het maandelijks loon, mag deze tot driemaal het loon belastingvrij uitgekeerd worden. Neem contact op met de werkgever om afspraken te maken over de rekening waar het bedrag zal worden uitgekeerd.

 

Wanneer een werkgever komt te overlijden, wordt het samenwerkingscontract met de werknemer niet beëindigd. De erfgenamen zijn verantwoordelijk voor het gehele ‘bezit’, in de breedste zin van het woord, van de werkgever. Hieronder valt zowel het vermogen als de schulden en de werknemers.

 

Pensioen stoppen bij overlijden

U hoeft zelf niets te doen om het pensioen stop te zetten. Wij helpen u door de akte van overlijden bij de gemeente in te dienen. De gemeente maakt vervolgens een melding bij de Sociale Verzekeringsbank en deze beëindigd het pensioen, u krijgt hier binnen 2 weken confirmatie van. Ook huurtoeslag en zorgtoeslag worden automatisch stopgezet.

 

Verzekeringen

Wanneer iemand komt te overlijden, heeft diegene meestal meerdere verzekeringen lopen. Sommigen daarvan worden automatisch beëindigd, zoals een zorgverzekering. Bij aansprakelijkheidsverzekeringen is dit niet het geval en moet er contact opgenomen worden met de verzekeraar. Deze zal om een kopie van de akte van overlijden vragen. Om uit te zoeken welke verzekeringen de overledene heeft lopen, welke nog uitgekeerd moeten worden en welke zelf stopgezet moeten worden, kunt u contact opnemen met het Verbond van Verzekeraars.

 

Wat gebeurt er met de hypotheek?

De nabestaanden zijn verantwoordelijk voor de hypotheek van de overledene. Zij erven het bezit en dus ook de schulden. Meestal staat het huis, en de hypotheek, ook op naam van de partner. Deze is verantwoordelijk voor het dragen van de hypotheek. Wel is het belangrijk dat diegene vermogend genoeg is om de hypotheeklast te kunnen dragen. Daarom is het belangrijk om een goed inzicht te krijgen in de hypotheekakte. Hierin staat precies vastgelegd wat er aan rente betaald moet worden en hoeveel er nog moet worden afgelost. Wanneer het niet mogelijk is om de rente te betalen, moet er contact opgenomen worden met de verzekeraar om een betaalregeling te treffen.

 

Het is uiteraard ook mogelijk om het huis te verkopen. Tegenwoordig staan huizen wel vaak een langere tijd te koop. Het is mogelijk om uitstel van betaling aan te vragen van de erfbelasting wanneer het huis nog niet verkocht is. Zolang het huis niet wordt verkocht zullen de reguliere kosten van de woning doorlopen en worden geheven bij de nabestaande. Gemeentelijke kosten, verzekeringen, energie en onderhoudskosten zijn de voornaamste kostenposten.

 

Wanneer de hypotheek aan een overlijdensrisicoverzekering is gekoppeld, kan de hypotheek gedeeltelijk of geheel beëindigd worden. Omdat het uitzoeken van dergelijke zaken als moeilijk ervaren kan worden bieden wij u nabestaandenzorg.

 

Abonnementen en lidmaatschappen

Bijna iedereen heeft lopende abonnementen en lidmaatschappen, zij het voor een krant of sportvereniging. Om onnodige kosten voor de nabestaanden te voorkomen, is het belangrijk om uit te zoeken waar deze lopen zodat deze bijtijds kunnen worden stopgezet. Raadpleeg hiervoor de afschriften van de overledene om uit te zoeken wat voor vaste kosten iemand heeft. Let er hierbij op dat sommige kosten maandelijks in rekening worden gebracht en sommige per maand of kwartaal.

 

Wanneer duidelijk is waar deze kosten lopen, kan er contact opgenomen worden met al deze bedrijven om de overeenkomsten te beëindigen. Veel bedrijven vragen om een kopie van de akte van overlijden, hierna is het bedrijf verplicht om het lidmaatschap of abonnement stop te zetten. Eventuele betaalafspraken (leningen) moeten wel door de nabestaanden overgenomen worden.

 

Sociale media stopzetten

Tegenwoordig hebben veel mensen een Sociale media account. Dit kan tot pijnlijke gebeurtenissen lijden wanneer iemand is overleden. Om de accounts te laten verwijderen of een herdenkingsstatus aan te vragen kunt u onderstaande links gebruiken:

overlijden

Voor de uitvaart

De uitvaartverzorger

 

Het is verstandig zo snel mogelijk met onze uitvaartverzorger om tafel te gaan zitten. Tijdens dat eerste bezoek bekijken jullie samen of alle benodigde papieren aanwezig zijn: de verklaring van overlijden, testament/wilsbeschikking, donorcodicil, uitvaartverzekeringspolis en adressen voor rouwkaarten. Onze uitvaartverzorger regelt de aangifte van overlijden bij de gemeente. Verder spreken jullie samen alle wensen en mogelijkheden door voor de uitvaart.

Bekijk hier de Avunea uitvaartverzorgers

 

Laatste verzorging

Als nabestaande bepaald u waar de verzorging van de overledene plaatsvindt, bijvoorbeeld thuis of in een rouwcentrum. U kunt de laatste verzorging helemaal aan de uitvaartverzorger overlaten. Maar het is natuurlijk altijd mogelijk om zelf een rol te spelen bij het wassen, kleden en kisten van de overledene. Er is een visagiste op afroep beschikbaar als dat nodig mocht zijn. Ook thanatopraxi, een lichte vorm van balsemen, is een mogelijkheid. Daardoor is er geen koelinstallatie nodig tijdens het opbaren. Thanatopraxi kan alleen in een rouwcentrum worden uitgevoerd.

 

Opbaren

Steeds vaker kiezen nabestaanden ervoor om de overledene thuis in een vertrouwde omgeving op te baren. Opbaren in een rouwcentrum is natuurlijk altijd mogelijk. Met het rouwcentrum worden dan afspraken gemaakt over het tijdstip van de rouwbezoeken. Er zijn centra die over ruimtes beschikken die 24 uur voor de nabestaanden bereikbaar zijn. Bij het opbaren thuis hoeft de overledene niet in een kist te liggen, in bed kan ook. Wel is thuis een aparte koeling nodig, tenzij er gekozen is voor thanatopraxi.

 

Uitvaartrituelen

Uiteraard is het van groot belang welke rituelen de uitvaart zullen bepalen: algemeen, humanistisch, rooms-katholiek, protestants, islamitisch, hindoeïstisch, boeddhistisch, joods of een andere religie. Ook kan het van invloed zijn uit welke regio of welk land de overledene afkomstig is. Onze uitvaartverzorger spreekt dat met u door. En, indien van toepassing, met degene die de uitvaartdienst zal leiden.

 

Graf/begraafplaats

Er zijn verschillende soorten begraafplaatsen in Nederland: gemeentelijk, kerkelijk, particulier, in parken en historische begraafplaatsen. Er is een grote keuze uit soorten graven: algemene graven, eigen graven, zandgraven, keldergraven en er zijn graven voor één, twee of meer personen. De keuze is onder meer afhankelijk van de kosten en van de beschikbaarheid.

 

Ontmoetingsruimte

Op de dag van de uitvaart is er een plek nodig waar de nabestaanden en de genodigden elkaar ontmoeten. Vaak gebeurt dat thuis of in een rouwcentrum, maar ook andere locaties komen in aanmerking. Zoals het clubhuis van de sportvereniging en schoolgebouwen tot aan kerken, horecagelegenheden, galeries en buitenlocaties zoals parken of bossen.

 

Sfeer uitvaart

Naast de rituelen is de aankleding van de ontmoetingsruimte van groot belang voor de sfeer. Ook daarin zijn allerlei keuzes mogelijk. Dat geldt eveneens voor de opstelling van de stoelen in de zaal, de aanwezigheid van voorwerpen die een belangrijke rol speelden in het leven van de overledene of het weergeven van foto’s en bewegende beelden.

 

Keuze van de kist

Bij de keuze van de kist spelen verschillende zaken een rol. Het is bijvoorbeeld belangrijk of de kist door nabestaanden of door professionele dragers wordt gedragen. Ook moet u bepalen of de kist tijdens het afscheid geopend of gesloten zal zijn en of de kist beschilderd moet kunnen worden. Al dit soort vragen zal onze uitvaartverzorger uitgebreid met u en eventuele andere nabestaanden bespreken. Avunea werkt met verschillende leveranciers van kisten zodat er altijd een grote keus is uit modellen en prijzen.

 

Rouwkaart

Onze uitvaartverzorger beschikt over een grote collectie rouwkaarten en bedankkaarten om daaruit een keuze te maken. Uiteraard kun u natuurlijk helemaal zelf bepalen hoe deze kaarten eruit komen te zien. Verder kan onze uitvaartverzorgers voor rooms-katholieke uitvaarten de juiste bidprentjes regelen. Dit alles wordt tijdens het eerste gesprek besloten zodat de kaarten zo snel mogelijk gedrukt en verzonden kunnen worden.

 

Rouwadvertentie

De rouwadvertentie is een klassiek middel om grote groepen mensen in één keer te informeren. Onze uitvaartverzorger informeert u precies over wat er nodig is om de advertentie tijdig bij het gekozen medium aan te leveren. Ook voor de rouwadvertentie geldt dat er standaardmodellen zijn om een keuze uit te maken, maar dat u alle vrijheid hebt om er zelf invulling aan te geven.

 

Rouwbezoek

U bepaalt zelf hoe het rouwbezoek wordt georganiseerd. Geen bezoek, veel bezoek of juist weinig? Allemaal op één dag of gespreid over meer dagen? Zelf bezoekers ontvangen of liever aan anderen overlaten? Al deze vragen spreek u door met onze uitvaartverzorger. Dat geldt ook voor de effecten ervan op bijvoorbeeld de tekst op de rouwkaart of in de rouwadvertentie en de afspraken met bijvoorbeeld een rouwcentrum.