Bij een overlijden kan je dag en nacht bellen met
Avunea budget op nummer 085 200 3997

Een van onze medewerkers zal je bijstaan
en precies vertellen wat je moet doen.

Avunea uitvaartzorg

 • Zelf een uitvaartverzorger uitkiezen die bij u past.
 • Persoonlijk contact vóór, tijdens en na de uitvaart.
 • 0% marges op producten, vervoer etc.
 • Gratis kennismakingsgesprek.

Vraag gratis en vrijblijvend een offerte aan

Privacy

Avunea (ingeschreven bij de Kamer van Koophandel als Avunea B.V.) vindt de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar klanten en de bezoekers van haar Website belangrijk en hanteert strikte normen ter beveiliging en behandeling van deze gegevens. Dit privacybeleid is van toepassing op https://avunea.com (hierna te noemen “Website”) en alle diensten, applicaties en tools waarin naar dit beleid wordt verwezen (hierna te noemen “Diensten”).
Avunea houdt zich bij het verwerken van persoonsgegevens aan de Wet bescherming persoonsgegevens en overige relevante Nederlandse en Europese privacywetgeving. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is Avunea B.V., Kranenburgweg 144, 2583 ER Den Haag.
 

Om welke gegevens gaat het?

Wij verzamelen uitsluitend die gegevens welke nodig zijn om onze Diensten te verlenen en bewaren alle gegevens die u op onze Website invoert of die u aan ons verstrekt wanneer u gebruik maakt van onze Diensten. Deze gegevens omvatten, maar zijn niet beperkt tot:

 • gegevens die u aan ons verstrekt wanneer u gebruikt maakt van onze Diensten, waaronder uw naam, adres, geslacht, e-mailadres, telefoonnummer, of u handelt uit naam van een bedrijf en zo ja, welk bedrijf, en rekeningnummer;
 •  aanvullende gegevens die u mogelijk aan ons verstrekt via social media, de Website of diensten van derden.

 

Wat doen wij met deze gegevens?

Avunea verwerkt uw persoonsgegevens in het kader van een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering, in het bijzonder in het kader van het uitvoeren van de volgende activiteiten:

 • het beoordelen en accepteren van een klant en het tot stand brengen en uitvoeren van overeenkomsten met klanten en relatiebeheer;
 • het verwerken van gegevens voor marketingdoeleinden, waaronder het sturen van nieuwsbrieven;
 • het factureren en innen van vorderingen ten behoeve van Avunea en derden;
 • het voldoen aan wettelijke verplichtingen;
 • ten behoeve van managementinformatie, de ontwikkeling van producten en diensten en ter bepaling van de algemene strategie en het beleid;
 • het behandelen van vragen, klachten en geschillen.
 • Avunea gebruikt uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de in deze Privacyverklaring omschreven doeleinden en stelt alles in het werk om uw persoonsgegevens te beschermen. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld anders dan noodzakelijk ter uitvoering van de met u gesloten overeenkomst(en) en worden niet langer bewaard dan noodzakelijk.

 

Cookiebeleid

Om de gebruiksvriendelijkheid van onze site te garanderen gebruiken wij cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met de pagina’s van deze website wordt meegestuurd. Cookies worden gebruikt voor de metingen van webstatistieken en voor onderzoek onder de bezoekers van de website. Het cookiebestand wordt op uw computer opgeslagen en u kunt daarmee bij een vervolgbezoek op onze website worden herkend.
Via onze website wordt ook een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.
De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau van eventuele persoonsgegevens. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen.
 

Beveiligen van persoonsgegevens

Avunea neemt passende technische en organisatorische maatregelen om uw persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig), verlies, misbruik, vervalsing, ongeoorloofde toegang of verspreiding of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van uw persoonsgegevens. Daarbij maakt Avunea een afweging tussen de risico’s, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.
Contact en vragen over verwerking persoonsgegevens
Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u dat schriftelijk laten weten aan Avunea B.V., Kranenburgweg 144, 2583 ER te Den Haag of via het e-mailadres info@avunea.com. U kunt opvragen welke persoonsgegevens verwerkt worden en u kunt aangeven dat u wilt dat Avunea uw persoonsgegevens verwijdert door de toestemming voor verwerking van persoonsgegevens in te trekken.
 

Wijzigingen

Avunea behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacy verklaring zonder voorafgaande waarschuwing. U wordt daarom aangeraden de privacy verklaring regelmatig te controleren. Deze Privacyverklaring werd het laatst gewijzigd op 22 mei 2016.